• PARODONTOLOGJIA

Sëmundja e mishrave të dhëmbëve trajtohet në përgjithësi me terapi parodontale, e cila përcaktohet nga faza e sëmundjes. Trajtimi mund të bëhet duke filluar nga përpunimi i xhepave parodontal deri tek intervenimi kirurgjik me limbo.

Nëse vërehen simptomat e hershme trajtimi fillon në kohë, atëherë rezultatet përgjithësisht janë shumë pozitive.