• ORTODONCIA

Në ditët e sotme , ku paraqitja juaj fizike dhe vetë-besimi janë tregues të suksesit, orodontët tanë përqëndrohen në arritjen e simetrisë mes dhëmbëve tuaj, fytyrës dhe nofullave për rezultate afatgjata. Ekzistojnë shumë metoda të vendosjes së dhëmbëve në hark ideal, e rëndësishme për ju është që ta zgjidhni trajtimin e duhur. Kënaqësia do të jëtë e jona të ju ndihmojmë në gjetjen e zgjidhjes më të përshtatshme për ju. Keshtuqë ju lutem mos nguroni të caktoni një vizitë konsultuese që t’i merrni informacionet e duhura për mundësitë e trajtimit dhe planin e terapisë

Trajtimi i anomalive ortodontike:

– Përmirësimi i kafshimit të kryqëzuar, kafshimi i kundërt, kafshimi i hapur, kafshimi i thellë dhe zhvendosja dhe radhitja e dhëmbëve në vecanti.

– largimi i shprehive të këqija

– procedurat korrigjuese për të përmirësuar estetikën dhe fonacionin

– korrigjimi i pozicionit të parregullt të dhëmbëve tek dendësitë  dhe rrallësitë

– Korrigjimi i harkut të dhëmbëve në rast të dhëmbëve të mbinumërt.