Poliklinika Stomatologjike
Dr. Dobruna

Pacientët e kënaqur me rezultatet e arritura paraqesin prioritetin tanë kryesor.
Ne ofrojmë shërbime në të gjitha fushat e stomatologjisë duke filluar nga kontrolle të rregullta dentare, trajtime konzervative dhe endodontike të dhëmbit, terapi ortodontike, protetikë, implante dentare dhe parodontologji. Duke përdorur teknikat dentare të fundit, ne vazhdojmë të zgjerojmë gamën e shërbimeve tona dhe të rrisim fokusin tonë në stomatologjinë kozmetike, një nga fushat më të njohura dhe më të dëshiruara të stomatologjisë bashkëkohore.

Kontakti

Për dhëmbë të shëndoshë

Ekipi ynë profesional dhe me përvojë, vlerëson dhe u jep përparësi të gjitha nevojave dhe deshirave të pacientëve, duke i’u ofruar trajtimin më të mire të mundshëm

Hapësirat moderne ekzaminuese

Staf profesional dhe miqësor

Rrezato me buzëqeshje të bardhë!

Profesionalizëm dhe cilësi

Shërbimet

30 Vite përkushtim

  • Diagnostika

  • Stomatologji preventive dhe e fëmijëve

  • Endodonci dhe restaurative

  • Ortodonci

  • Protetikë

  • Implantologji dhe Kirurgji

  • Stomatologji kozmetike

  • Parodontologji

Shërbimet tona

Ne jemi shumë të pasionuar dhe të përkushtuar për t’i ndihmuar pacientëve tanë të arrijnë gjithmonë rezultate të mira.

Gati për të buzëqeshur?

Kontakti